top of page
DSC_6125.jpg

За мен

Д-р Атанас Славчев Иванов е роден през 1986 г. в град Пазарджик. Средното си образование завършва с отличен успех в ГХП „Св. св. Кирил и Методий” в град Пловдив с профил английски език и история. През 2011 г. се дипломира със златен медал за отличие по медицина от Медицински университет- Пловдив. По време на следването си е активен участник в Асоциацията на студентите медици в България и в редица хуманитарни каузи под патронажа на университета. Част от придобитите си знания по медицина получава по време на 6-месечен студентски обмен по програма Еразъм в Comenius University (Братислава, Словакия ). След завършването си работи като лекар-ординатор към ЦСМП-Пловдив (филиал Калояново) до 2012 г., когато започва своята специализация по урология към Медицински университет-Пловдив, в клиника по Урология на УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив. По време на специализацията си д-р Иванов придобива сертификати за: Абдоминална ултразвукова диагностика; Ендоскопска урология; Екстракорпорална литотрипсия; Лапароскопска урология; Флексибилна и ригидна уретероскопия. През 2016 г. специализира лапароскопска и робот-асистирана урология в Hospital Claude Huriez ( CHRU Lille ) в гр. Лил, Франция под менторството на проф. Арно Вилерс и доц. Жан-Кристоф Фантони. През 2017 г. взима успешно специалност Урология. От 2012 г. до момента работи в клиниката по Урология на УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив. През 2018 г. осъществява няколко специализации- лазерно лечение в урологията (Барселона, Испания, проф. Жоао Пауло); минимално-инвазивно лечение на бъбречно-каменната болест (Патра, Гърция, проф. Евангелос Лиацикос); оперативно лечение на доброкачествена простатна хиперплазия (Хайлброн, Германия, проф. Йенс Расвайлер). През 2019 г. специализира минимално-инвазивна урология в Tokai University Hospital в гр. Токио, Япония под менторството на проф. Акира Миаджима и д-р Нобоюки Накаджима. От 2015 г. е асистент и отговорник по научната дейност на катедра Урология и обща медицина на Медицински университет-Пловдив. През 2020 г. защитава успешно дисертационен труд на тема „Бъбречно-клетъчен рак- клинико-генетични аспекти” и получава ОНС “Доктор”. През 2021 г. заема академичната длъжност "Главен асистент". Притежава много добра компютърна грамотност и отлично владее английски език ( сертификат към Cambridge University C1), като освен това притежава познания по немски и испански език. Член е на Българското урологично дружество; Европейската асоциация по урология; Съюза на учените в България и Българското дружество по генетика и геномика на човека. Ежегоден участник в редица национални и международни конференции. Семеен с едно дете.

bottom of page